Nr 4, december '18

Voorwoord

Portretfoto (kleur) van Steven Chamuleau

Steven Chamuleau

Meten. Weten. Eten.

We willen weten wat we meten. En de ambities zijn niet gering: een kwart minder ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030! De recent gestarte Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), met in haar hand onder andere de nieuwe Kennisagenda Cardiologie, gaat hieraan werken. Meer »

Wetenschap

Portretfoto (kleur) van Justin Luermans

VEELBELOVENDE PACEMAKERTECHNIEK IN NEDERLAND GEÏNTRODUCEERD ‘His-bundelpacing is internationaal een hot topic’

Cardiologen van het Maastricht UMC+ hebben dit jaar al bij elf patiënten de zogeheten His-bundelpacing toegepast: een nieuwe techniek waarbij de lead van de pacemaker rechtstreeks in de bundel van His wordt geplaatst. Cardioloog dr. Justin Luermans licht de voordelen, de verwachtingen en de eerste resultaten toe. Meer »

Portretfoto (kleur) van Justin Luermans VEELBELOVENDE PACEMAKERTECHNIEK IN NEDERLAND GEÏNTRODUCEERD ‘His-bundelpacing is internationaal een hot topic’

Cardiologen van het Maastricht UMC+ hebben dit jaar al bij elf patiënten de zogeheten His-bundelpacing toegepast: een nieuwe techniek waarbij de lead van de pacemaker rechtstreeks in de bundel van His wordt geplaatst. Cardioloog dr. Justin Luermans licht de voordelen, de verwachtingen en de eerste resultaten toe. Meer »

Portretfoto (kleur) van Lucas Boersma

VOORUITBLIK OP DE KENNISAGENDA CARDIOLOGIE Hoe kunnen cardiologische behandelingen verder worden verbeterd?

Begin 2019 presenteert de NVVC de Kennisagenda Cardiologie aan haar leden. Prof. dr. Lucas Boersma, voorzitter van de NVVC-projectgroep Kennisagenda, over de hoofdlijnen. Meer »

Portretfoto (kleur) van Lucas Boersma VOORUITBLIK OP DE KENNISAGENDA CARDIOLOGIE Hoe kunnen cardiologische behandelingen verder worden verbeterd?

Begin 2019 presenteert de NVVC de Kennisagenda Cardiologie aan haar leden. Prof. dr. Lucas Boersma, voorzitter van de NVVC-projectgroep Kennisagenda, over de hoofdlijnen. Meer »

Maatschappij

Symbolische illustratie (kleur) van hart

AMBITIES VAN DE DUTCH CARDIOVASCULAR ALLIANCE ‘Van nieuwe kennis snel naar effecten voor zorg en samenleving’

Met een feestelijk symposium ging in september de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA) officieel van start. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel de ziektelast door cardiovasculaire aandoeningen in 2030 met een kwart te hebben verminderd. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) van hart AMBITIES VAN DE DUTCH CARDIOVASCULAR ALLIANCE ‘Van nieuwe kennis snel naar effecten voor zorg en samenleving’

Met een feestelijk symposium ging in september de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA) officieel van start. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel de ziektelast door cardiovasculaire aandoeningen in 2030 met een kwart te hebben verminderd. Meer »

Overige

COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER, NEW YORK, JANUARI – SEPTEMBER 2018 ‘Voor werkelijk alles is toestemming nodig’

Hoe is het om als cardioloog in het buitenland te werken? In een nieuwe rubriek delen vakgenoten hun ervaringen. Prof. dr. Arthur Wilde werkte driekwart van dit jaar in het Columbia University Medical Center (CUMC) in New York. Meer »

COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER, NEW YORK, JANUARI – SEPTEMBER 2018 ‘Voor werkelijk alles is toestemming nodig’

Hoe is het om als cardioloog in het buitenland te werken? In een nieuwe rubriek delen vakgenoten hun ervaringen. Prof. dr. Arthur Wilde werkte driekwart van dit jaar in het Columbia University Medical Center (CUMC) in New York. Meer »

MISVERSTANDEN ROND VOEDING EN PREVENTIE ‘Gezonde keuzes maken is voor velen een brug te ver’

Remko Kuipers - Dr. Remko Kuipers is aios Cardiologie, gezondheidscoach, onderzoeker en schrijver van Het Oerdieet en Oergezond. Hij stelt vast dat primaire (leefstijl) preventie in de medische sector een ondergeschoven kindje is, ook onder cardiologen. Meer »

MISVERSTANDEN ROND VOEDING EN PREVENTIE ‘Gezonde keuzes maken is voor velen een brug te ver’

Remko Kuipers - Dr. Remko Kuipers is aios Cardiologie, gezondheidscoach, onderzoeker en schrijver van Het Oerdieet en Oergezond. Hij stelt vast dat primaire (leefstijl) preventie in de medische sector een ondergeschoven kindje is, ook onder cardiologen. Meer »

Promotie

Genetic Risk Factors of Cardiovascular Disease

‘Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om nieuwe genetische risicofactoren voor hart- en vaatziekten te vinden, door verschillende analysemethoden toe te passen op nieuwe en reeds bestaande (openbaar) beschikbare data.’ Meer »

Overzicht dissertaties en oraties oktober t/m december 2018

Een overzicht van dissertaties en oraties op het gebied van de klinische en preklinische cardiologie. Meer »

Media & Cultuur

KLINISCHE GENEESKUNDE NA DE OORLOG Bedrust centraal

A. Jacob Six - Van de geneeskunde in de ziekenhuizen van pakweg een halve eeuw geleden kunnen we ons slechts met moeite een voorstelling maken. En zeker niet zonder hulp, want zowel de geneeskunde als de verpleging zijn sindsdien drastisch veranderd. Meer »

4
december '18
jaargang 2

Column

Onno van Dobbenburgh

Portretfoto (kleur) van Onno van Dobbenburgh

Visitaties als vangnet voor aios

We kennen allemaal de huidige opleidingsvisitatie van lokale individuele opleidingsgroepen en sinds kort is er gestart met instellingsvisitaties Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voor opleidingsziekenhuizen. Op korte termijn is de RGS voornemens de eerste regionale opleidingsvisitaties uit te voeren. Het vangnet wordt steeds groter en veiliger voor aios. Meer »

Portret

‘Nieuw echosysteem zal direct duidelijk maken waar de doorbloeding achterblijft’

Rik Vos - Dr. ir. Rik Vos ontving een Vidi-beurs van 800.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de verdere ontwikkeling van zijn onderzoek. Meer »

‘We zijn in de diergeneeskunde niet zo “verwend”’

Mitralisklep prolaps, familiaire cardiomyopathieën, aangeboren hartafwijkingen… Niek Beijerink komt het in zijn werk dagelijks tegen. Alleen heeft hij geen mensen op de behandeltafel, maar honden en katten. Soms wordt hij zelfs verzocht om naar de dierentuin te komen. Meer »