De Cardioloog

De Cardioloog is het tijdschrift voor en door cardiologen, dat wordt samengesteld door een onafhankelijke redactieraad van toonaangevende cardiologen, onder hoofdredactie van dr. Stefan Koudstaal, Groene Hart Ziekenhuis. Het faciliteert de informatieuitwisseling en meningsvorming over onder meer medisch-inhoudelijke ontwikkelingen, farmaceutica, vertaling van wetenschap naar praktijk, richtlijnen, opleiding, kwaliteit en marktwerking.