Colofon

De Cardioloog is hét tijdschrift voor en door cardiologen, dat wordt samengesteld door een onafhankelijke redactieraad van toonaangevende cardiologen.

De Cardioloog is het enige Nederlandstalige vaktijdschrift over de beroepsuitoefening van de Nederlandse cardiologen. Het faciliteert de informatieuitwisseling en meningsvorming over onder meer medischinhoudelijke ontwikkelingen, farmaceutica, vertaling van wetenschap naar praktijk, richtlijnen, opleiding, kwaliteit en marktwerking.

Het tijdschrift verschijnt acht keer per jaar en is een publicatie van uitgeverij BPM Medica.