Colofon

De Cardioloog Online bestaat uit alle inhoud die ooit in het tijdschrift is verchenen. De inhoud is gratis toegankelijk voor cardiologen en andere in de cardiologische zorg gespecialiseerde of geïnteresseerde medisch specialisten in Nederland.