Overzicht

Subsidie Hartstichting

Ruim 160.000 euro voor een gezonde leefstijl-game

  • 14 april 2023

Games4Care ontvangt financiering van de Hartstichting voor het ontwikkelen van een app die patiënten met chronische hartaandoeningen helpt met het optimaliseren van hun leefstijl.

Illustratie leefstijlapp

Het geld is afkomstig van een PPS-toeslag (publiek-private samenwerking) die door de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) aan de Hartstichting is toegekend.
In het project werken onderzoekers van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en de TU Eindhoven samen met platformontwikkelaars Greenhabit en MiBida. Zij gaan leefstijl- en gedragsdata samenvoegen in een nieuwe app die hartpatiënten helpt met een gepersonaliseerde leefstijlbehandeling. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten die een dotterbehandeling of een ablatie hebben ondergaan. Voor hen is het extra belangrijk om een gezonde leefstijl aan te houden. De app helpt hen om zich hiervan bewust te zijn en vol te houden.

Bron: professionals.hartstichting.nl