Overzicht

Onderzoek Rathenau Instituut

Risico’s van generatieve AI

  • 1 maart 2024

De opkomst van generatieve AI-systemen – oftewel kunstmatige intelligentie die zelf nieuwe beelden, tekst, audio enzovoorts kan creëren, zoals ChatGPT, Bard en DALL-E versterkt de bekende risico’s van digitalisering, zoals discriminatie en onveiligheid, zeggen onderzoekers van het Rathenau Instituut. Daarnaast brengt de technologie nieuwe risico’s met zich mee voor intellectueel eigendom en menselijke ontwikkeling. Het huidige en aangekondigde beleid moeten worden doorgelicht en aangescherpt. Organisaties, bedrijven en burgers moeten zich afvragen of ze generatieve AI verantwoord kunnen gebruiken.

Meer informatie: rathenau.nl.