Overzicht

Waarom werken cardiologen samen met de industrie?

Reactie NVVC op berichten in media over betalingen aan cardiologen

  • 21 oktober 2022

De onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur bekeek geldstromen uit de medische industrie aan artsen. Uit hun onderzoek bleek dat cardiologen in vergelijking met andere artsen vaker vergoedingen ontvangen. De NVVC gaat in op vragen als waarom cardiologen samenwerken met de industrie, hoe de betalingen lopen en welke gedragscodes er gelden voor artsen die samenwerken met de medische industrie.

Goede samenwerking met de medische industrie is zeer belangrijk voor het verder verbeteren van de patiëntenzorg. De cardiologie wordt gekenmerkt door innovatie en onderzoek naar medicijnen en medische hulpmiddelen. Hiervoor is intensieve samenwerking vereist tussen onderzoekers, ziekenhuizen, zorgprofessionals en industrieën. De waarde daarvan blijkt uit het feit dat de duidelijke toename van de levensverwachting van de inwoners van Nederland mede te danken is aan continue innovaties en onderzoek in de cardiologische zorg. Voor innovatie is geld nodig, maar de zorgbudgetten zijn daar niet op afgesteld. De NVVC houdt zich aan de gestelde gedragscodes voor cardiologen en vindt het essentieel dat in alle gevallen de afspraken over diensten en de vergoedingen die daar tegenover staan transparant zijn en afgestemd worden met de directie/raad van bestuur van de betreffende organisaties. In samenwerkingen met de medische industrie verlangt de NVVC actief een hoge mate van integriteit en professioneel en ethisch gedrag van haar leden.

Bron en meer informatie: nvvc.nl