Overzicht

Kwaliteit van hartzorg

Nederlandse Hart Registratie en CBS bundelen krachten

  • 18 augustus 2023

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben een koppeling mogelijk gemaakt tussen data uit de kwaliteitsregistraties van de NHR en de CBS-microdata. Dit zijn koppelbare data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau waarmee onderzoekers onder strikte voorwaarden zelf statistisch onderzoek kunnen doen. Door de koppeling krijgen onderzoekers steeds meer en steeds completere data ter beschikking, zodat de kwaliteit van hartzorg verder kan worden geëvalueerd en verbeterd. Doordat de analyses uitgevoerd worden in de beveiligde CBS-omgeving blijft de privacy en veiligheid van patiëntgegevens gewaarborgd. Ook gegevens uit andere systemen zoals de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) of data beheerd door Dutch Hospital Data (DHD), zijn op aanvraag toegankelijk via het CBS.

Bron: nhr.nl