Overzicht

ICD-implantatie

Minimale vereisten voor patiëntenvoorlichting

  • 17 mei 2024

In 2023 constateerde Zorginstituut Nederland dat de voorlichting rondom ICD-therapie in Nederland veel verschilt tussen ziekenhuizen en daarnaast inhoudelijk beter kan. Zo worden er onder andere te lage kansen op complicaties door de ICD-implantatie vermeld.

Ook de voorlichting op websites van de ziekenhuizen – waaronder die van implanterende centra – schiet tekort. De NVVC-werkgroep Nederlandse Hart Ritme Associatie (NHRA) stelde daarom een document ‘Vereisten voor patiëntenvoorlichting ICD-implantatie’ op. In dit document is ook een voorbeeldinformatiefolder opgenomen.

Meer informatie: nvvc.nl