Overzicht

Publicatie Lancet Public Health

Huisarts belangrijke schakel in vroeg opsporen hart- en vaatziekten

  • 1 maart 2024

Huisartsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het opsporen van patiënten met coronairlijden, hartfalen en boezemfibrilleren onder risicogroepen.

Dat publiceerden onderzoekers van UMC Utrecht, UMC Groningen, Erasmus MC en de TU Twente in The Lancet Public Health. Zij werkten samen met 25 huisartspraktijken die gerandomiseerd werden over een interventie- en een controlegroep. In de interventiegroep werden patiënten met COPD of type 2 diabetes die langskwamen bij de arts standaard onderzocht met een vragenlijst, lichamelijk onderzoek, NT-proBNP-bepaling en een ECG. De overige elf praktijken leverden de standaardzorg voor deze patiëntengroepen. Bij de praktijken die de extra onderzoeken uitvoerden, werden binnen de risicogroepen meer dan twee keer zoveel patiënten met coronairlijden, hartfalen of boezemfibrilleren geïdentificeerd dan bij praktijken die normale zorg leverden. Het effect op de uitkomsten voor de patiënt moet nog onderzocht worden.

Meer informatie: umcutrecht.nl