Overzicht

COVID-pandemie

Duizenden hartpatiënten overleden door uitstel zorg

  • 5 april 2024

Tijdens de coronapandemie zijn enkele duizenden mensen extra overleden aan hartklachten. Ongeveer de helft van hen had waarschijnlijk eerder gedotterd moeten worden, maar dat lukte niet doordat de reguliere zorg in die tijd vrijwel stillag.

Dat constateert gezondheidseconoom dr. Eline van den Broek-Altenburg. Het uitstel van de dotterbehandelingen heeft met name tot sterfte geleid onder mensen die binnen een paar dagen na de diagnose geholpen hadden moeten worden. Ook onder mensen die langer konden wachten op een dotterbehandeling is sprake van een flinke oversterfte.

Meer informatie: zonmw.nl