‘We hopen met AI op betere uitkomsten en meer therapietrouw’

  • 6 min.
  • Rubriek

Hypertensie is de meest voorkomende risicofactor voor hart- en vaatziekten. Toch schiet de behandeling ervan nog tekort. De Hypermarker-studie gaat daar verandering in brengen, hoopt prof. dr. Rick Grobbee (UMC Utrecht). De resultaten van deze studie kunnen volgens prof. dr. ir. Maaike Kleinsmann (TU Delft) een rol spelen in de patiëntreis van patiënten met cardiovasculaire risico’s.

Illustratie (kleur) werkzaam met pillen
Beeld: Adobe Firefly (AI)

Zomaar wat getallen: 1,5 miljard mensen wereldwijd hebben hypertensie, en tien procent van de Europese kosten voor de gezondheidszorg is gerelateerd aan hypertensie. Het hangt van de leeftijd af, want naarmate mensen ouder worden komt het vaker voor, maar de schatting is dat tien tot dertig procent van de Nederlanders een te hoge bloeddruk heeft, stelt hoogleraar Klinische epidemiologie prof. dr. Rick Grobbee (UMC Utrecht). Nog een getal: slechts veertig procent van hen is goed onder controle. Een ontmoedigende score, beaamt Grobbee. ‘In onze behandeling streven we veelal naar een maximale boven- en onderdruk van RR 140/90. Bij zestig procent van de patiënten halen we dat niet. Met alle risico’s van dien. Want hypertensie is een van de meest voorkomende risicofactoren voor hart- en vaatziekten, vooral beroerte en myocardinfarct. De ziektelast is hoog, evenals de kosten voor de gezondheidszorg. Dat geldt voor alle Europese landen.’

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?