Overzicht

Onderzoek NHR en Harteraad

Kwaliteit van leven na hartbehandeling

  • 14 april 2023

Een geslaagde behandeling aan het hart betekent niet altijd dat patiënten een betere kwaliteit van leven ervaren.

Patiëntenvereniging Harteraad en de Nederlandse Hart Registratie (NHR) begonnen een onderzoek naar factoren die de kwaliteit van leven over de tijd kunnen voorspellen. Ze verspreiden hiervoor vragenlijsten onder duizend patiënten van Isala, St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis en het Medisch Centrum Leeuwarden die behandeld zijn voor bijvoorbeeld coronairlijden, aortakleplijden, mitraliskleplijden of atriumfibrilleren. De onderzoekers zullen sociodemografische, medische en ingreepgerelateerde gegevens, die vaak zijn opgenomen in de NHR-kwaliteitsregistratie, combineren met psychosociale factoren zoals sociale steun en angst, en niet-medische interventies zoals hartrevalidatie. De uitkomsten worden in de zomer van 2023 verwacht.

Bron: NHR.nl