Overzicht

Startpunt voor verbeterprojecten

Betere patiëntenzorg door uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties

  • 14 april 2023

Uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties is een essentieel onderdeel van kwaliteitsverbetering in de zorg.

Artsen gebruiken deze data steeds intensiever om de resultaten structureel in beeld te brengen, verbeterpunten te bespreken en verbeterprojecten te starten. Zo worden in alle vakgroepen van de onderzochte medische deelgebieden de uitkomsten van zorg besproken. De afgelopen twee jaar hebben inzichten in de uitkomsten geleid tot vele verbeterprojecten: gemiddeld 2,7 verbeterprojecten per aandoening per centrum. Dit zijn conclusies van het onderzoek Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

Bron: skr-zorg.nl