De Cardioloog Nummer 2, pp. 18-19
apr 2020, jaargang 4
De Cardioloog Nr. 2, pp. 18-19
apr 2020, jr. 4
Beroepsuitoefening

KENNISHIATEN IN DE CARDIOLOGIE Afwegingen bij klepchirurgie en bepaling van aortadiameters

De NVVC publiceerde op 13 maart jl. de Kennisagenda, met daarin elf geïdentificeerde kennishiaten waar de komende jaren onderzoek naar gedaan moet worden. De Cardioloog licht deze hiaten in een serie verder uit. Deze keer Kennishiaat 3 en 10: wat zijn de afwegingen bij het uitvoeren van klepchirurgie en hoe en wanneer dienen aortadiameters bepaald te worden?

Gertjan Sieswerda: ‘Bij gewone patiënten schrijft de richtlijn profylactisch interveniëren voor bij een aortadiameter van 55 millimeter óf bij 3 millimeter groei. Of je de vaatwand wel of niet mee meet, kan dan onterecht de doorslag geven’

Lees meer

  • De Kennisagenda NVVC 2019 waarin de elf kennishiaten zijn omschreven, is te downloaden van www.nvvc.nl
  • Op 13 maart jl. publiceerde de NVVC de Kennisagenda Cardiologie, met daarin elf geïdentificeerde kennishiaten waarnaar de komende jaren onderzoek gedaan zou moeten worden. De Cardioloog licht deze hiaten in een serie verder uit. De eerdere artikelen uit deze serie, waarin telkens een of twee kennishiaten door leden van de projectgroep Kennisagenda worden belicht, zijn terug te lezen in editie 3-2019, 4-2019, 5-2019, 6-2019, en 1-2020.
Beroepsuitoefening

KENNISHIATEN IN DE CARDIOLOGIE Afwegingen bij klepchirurgie en bepaling van aortadiameters

De NVVC publiceerde op 13 maart jl. de Kennisagenda, met daarin elf geïdentificeerde kennishiaten waar de komende jaren onderzoek naar gedaan moet worden. De Cardioloog licht deze hiaten in een serie verder uit. Deze keer Kennishiaat 3 en 10: wat zijn de afwegingen bij het uitvoeren van klepchirurgie en hoe en wanneer dienen aortadiameters bepaald te worden?

Gertjan Sieswerda: ‘Bij gewone patiënten schrijft de richtlijn profylactisch interveniëren voor bij een aortadiameter van 55 millimeter óf bij 3 millimeter groei. Of je de vaatwand wel of niet mee meet, kan dan onterecht de doorslag geven’

Lees meer

  • De Kennisagenda NVVC 2019 waarin de elf kennishiaten zijn omschreven, is te downloaden van www.nvvc.nl
  • Op 13 maart jl. publiceerde de NVVC de Kennisagenda Cardiologie, met daarin elf geïdentificeerde kennishiaten waarnaar de komende jaren onderzoek gedaan zou moeten worden. De Cardioloog licht deze hiaten in een serie verder uit. De eerdere artikelen uit deze serie, waarin telkens een of twee kennishiaten door leden van de projectgroep Kennisagenda worden belicht, zijn terug te lezen in editie 3-2019, 4-2019, 5-2019, 6-2019, en 1-2020.
Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
11 april 2020
E-pubdatum
14 april 2020
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145


Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
11 april 2020
E-pubdatum
14 april 2020
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145