Overzicht

EERSTE DEELNEMERS SLUITEN TWEEJARIG DCVA LEADERSHIP PROGRAM AF

‘Alle stappen die innovaties moeten doorlopen in kaart gebracht’

  • 5 september 2022

Dr. Mira Staphorst sloot in juni het DCVA Leadership Program af. Samen met dr. Matthijs Cluitmans en dr. Barend Mees beschreef zij de route die simpele technologische innovaties doorlopen tot het moment van implementatie. Dat deden zij aan de hand van de digitale weegschaal voor hartfalenpatiënten.

Portretfotos (kleur) Lukas Dekker, Mira Staphorst & Leon de Windt
Beeld: Catharina Ziekenhuis

‘Nog niet de helft van de ziekenhuizen biedt een vorm van telemonitoring aan. Waar het wel gebeurt, brengen zorgverleners het niet altijd onder de aandacht of maken patiënten er geen gebruik van’, zegt Staphorst. Daarmee maakt ze meteen de relevantie duidelijk van het onderzoek naar de implementatie van simpele technologische innovaties voor hartfalenpatiënten. ‘Neem bijvoorbeeld de digitale weegschaal, een weegschaal met draadloze verbinding die het gewicht van de patiënt doorstuurt naar het ziekenhuis. Dat is een handige en makkelijke tool die niet goed is ingebed in de dagelijkse zorgpraktijk.’

Hindernissen

Op basis van literatuuronderzoek en interviews met een brede groep van experts, van cardioloog tot inkoopmanager en huisarts, beschreef Staphorst de route die simpele technologische innovaties normaal gesproken doormaken. Ze deed het onderzoek samen met dr. Matthijs Cluitmans, onderzoeker op het gebied van hartritmestoornissen bij het MUMC+ en Philips Research, en met dr. Barend Mees, vaatchirurg bij het MUMC+. Staphorst: ‘De hindernissen zijn talrijk. Die hebben we in het stappenplan inzichtelijk gemaakt en we reiken oplossingen aan.’
Gebrek aan (kosten)effectiviteit is een eerste hindernis. Staphorst: ‘Voor veel innovaties geldt dat het wetenschappelijk bewijs niet eenduidig is. Dat is ook het geval bij de digitale weegschaal die wij onderzochten: de een vindt bewijs dat het bijdraagt aan betere zorg, de ander niet.’ Andere hindernissen zijn de onduidelijke toegevoegde waarde, de ontoereikende en ingewikkelde financiering, en de grote datastroom die op gang komt bij de toepassing van dergelijke innovaties. Staphorst: ‘Nu is het bijvoorbeeld nog zo dat iemand handmatig alle data moet verwerken. Dat is ongelooflijk tijdrovend. Voor een succesvolle integratie is automatisering noodzakelijk, anders is het moeilijk schaalbaar.’

Adviezen

Opvallend is dat de meeste stappen die nodig zijn zich niet in de implementatiefase bevinden, maar juist in de fasen die daaraan voorafgaan. Op basis van hun bevindingen geeft het drietal adviezen mee. Staphorst: ‘Betere bewijslast voor klinische effectiviteit draagt bij aan een betere acceptatie om telemonitoring in te zetten. Het is essentieel om deze studies nauwgezet te definiëren en te richten op de Nederlandse situatie. Verder adviseren wij de DCVA om te pleiten voor een betere zorgvergoeding en voor het creëren van financiële prikkels om telemonitoring in te zetten. Ook raden we aan om de samenwerking voor regionale implementatie te coördineren. Het is belangrijk kennis en expertise te bundelen om de uitdagingen als geheel en gelijktijdig op te pakken.’

Stappenplan

In het tweede jaar van het Leadership Program ging het drietal aan de slag met het implementeren van een simpele technologie in het cardiovasculair (vaatchirurgisch) onderwijs. Hierbij werd het eigen ontwikkelde stappenplan gevolgd voor de mazeBox. Met deze endovasculaire trainingstool kunnen cardiologen, chirurgen en radiologen laagdrempelig motorische vaardigheden trainen, zoals het passeren en dotteren van een vernauwing en het manoeuvreren door vaten om een interventie voor te bereiden. ‘Onze leidraad helpt je bewust te zijn van alle stappen die de innovatie moet doorlopen. Als je een stap niet goed doorvoert, heeft het geen zin om het verder te ontwikkelen. Door ons stappenplan op de mazeBox toe te passen konden we beschrijven welke stappen er nodig zijn om de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid voor het onderwijs mogelijk te maken.’

De echte innovatie ligt in het systeem

Systeem

Opdrachtgever prof. dr. Lukas Dekker is blij met de uitkomsten van het project en gebruikte de inzichten al bij een subsidieaanvraag. ‘Voor de uitdagingen van de zorg is remote monitoring een belangrijke oplossing. Je ziet heel veel studies, er is veel ontwikkeld, maar een breed gedragen toevoeging in de zorg zie je niet. Uit deze casus blijkt dat een van de grootste uitdagingen bij de implementatie van innovaties is om de hele keten mee te krijgen: dokters, icters, financiers… Telkens ontbreekt een schakel. De eenvoud van de tool is de kracht ervan. Dit onderzoek laat zien dat het bij de ontwikkeling van een nieuwe technologie niet alleen gaat om een nieuw device, maar om hoe je dat geïmplementeerd krijgt. De echte innovatie ligt in het systeem. Dat besef geeft inzicht: als je dat als ontwikkelaar doorgrondt, kom je tot een betere oplossing.’

Nieuwe perspectieven

Deelnemers aan het Leadership Program werken aan actuele vraagstukken in een multidisciplinair team. Staphorst heeft dat als heel leerzaam ervaren. ‘Uitzoomen uit mijn eigen perspectief en de verschillende perspectieven van mensen met heel verschillende achtergronden meenemen in een casus is bijzonder nuttig. Ik heb ook veel handvatten gekregen voor verschillende vormen van leiderschap, hoe je kunt delegeren en hoe je mensen kunt motiveren om hun werk goed te doen. Het netwerk dat ik heb opgebouwd is, denk ik, het meest waardevol. Over allerhande dingen raadplegen we elkaar. Dat gaat makkelijk en snel, zonder dat je formele verzoeken moet indienen die vaak extra tijd kosten.’

Dr. M. S. (Mira) Staphorst is gezondheidspsycholoog en werkt als onderzoeksbeleidsadviseur bij de Hartstichting, met name op het gebied van registratiegebaseerd onderzoek. Daarnaast coördineert zij de pijler Datainfrastructuur van de DCVA.

Prof. dr. L.R.C. (Lukas) Dekker is cardioloogelektrofysioloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven.

beeld: Catharina Ziekenhuis

Over het Leadership Program

Met dit programma leidt de DCVA talentvolle onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten en ondernemers op om wetenschappelijke ontwikkelingen in het cardiovasculaire veld te stimuleren. Deelnemers werken twee jaar lang aan actuele vraagstukken in een multidisciplinair team. Tegelijk werken ze met hun mentor aan het realiseren van hun persoonlijke ambities, zoals betere leiderschaps- en ondernemersvaardigheden.
De eerste lichting van 15 talenten is gestart in 2020 en heeft zojuist het hele programma afgerond. Het onderzoek van Staphorst en collega’s is een van de vraagstukken. Inmiddels is de tweede lichting halverwege het programma.
Meer weten over de achtergrond en de andere resultaten van het Leadership Program? Lees dan het artikel op de website van de DCVA en het eerder verschenen artikel hierover in De Cardioloog.
Zie dcvalliance.nl/talent/leadershipprogram en decardioloog.nl/dcva.


Prof. dr. L.J. (Leon) de Windt is hoogleraar Molecular Cardiovascular Biology en hoofd van Molecular Genetics aan Maastricht University. Sinds 1 januari is hij voorzitter van de Talentpijler van de DCVA.

UITBREIDING TALENTPROGRAMMA

'Ook jonge en gevestigde talenten ondersteunen'

‘De resultaten van het eerste Leadership Program zijn indrukwekkend’, zegt prof. dr. Leon de Windt, voorzitter van de Talentpijler van de DCVA. ‘Vijftien talentvolle mensen, de zogenoemde midcareers, hebben laten zien dat ze succesvol kunnen samenwerken aan complexe vraagstukken. Zij zijn gekomen met indrukwekkende rapporten en concrete adviezen gericht op verbetering van de zorg voor de patiënt. Dat de directeur van de DCVA in gesprek met beleidsmakers en zorgverzekeraars aspecten uit deze adviezen bespreekt, is tekenend voor de hoge kwaliteit.’
De Windt wil het talentprogramma uitbreiden naar de groep die aan het begin van hun carrière staat. ‘We willen een intensief coachingprogramma opzetten voor jonge mensen van 24 tot 35 jaar, artsen en nietartsen, binnen het cardiovasculaire veld. Je ziet hen vaak een promotietraject ingaan. Alles lijkt in kannen en kruiken, maar daarna komen ze in een onzekere periode, vaak met tijdelijke contracten. Met trainingen willen we hen in een vroeg stadium laten nadenken over hun skills. Om talent te behouden en beter te maken, en hen de mogelijkheid te geven om erachter te komen wat ze willen.’
Ook wil hij de senior onderzoekers en zorgprofessionals ondersteunen die hun sporen al hebben verdiend: ‘Heel succesvolle mensen die je niet in een klasje zet, maar die we vanuit de DCVA willen voorzien van additionele hulp bij complexe subsidieaanvragen bijvoorbeeld, of die we bij elkaar willen brengen met netwerkevents.’

In deze rubriek leest u het laatste nieuws van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en DCVA-partners: interviews over nieuwe initiatieven, updates van lopende projecten en portretten van onderzoekers. De eerder verschenen artikelen zijn te raadplegen op www.decardioloog.nl