gesponsord

Switch van intensieve statinebehandeling naar intensieve lipidenverlagende therapie nodig

  • 2 min.
  • Advertorial

Prof. dr. Kausik Ray (Imperial College Londen, Verenigd Koninkrijk) wees er tijdens de presentatie ‘Combination lipid lowering therapy as first line in high and very high risk patients’ op dat lipidenverlaging nodig is bij mensen met een risico op cardiovasculaire (CV)-ziekte, maar dat de streefdoelen met alleen statines vaak niet worden gehaald. “Combinatietherapie kan hier uitkomst bieden.”

De populatie met risico op CV-ziekte zijn mensen met vastgestelde atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD), diabetes mellitus (DM), of een genetische dyslipidemie (> 190 mg/dl), aldus Ray. “Ook kan er sprake zijn van hoogrisico primaire preventie.”1 Hij onderstreepte dat de lowdensity lipoprotein cholesterol (LDL-C) streefwaarde afhangt van het risico dat iemand aan het begin van de behandeling heeft en per persoon verschilt. “Voor zeerhoogrisicopatiënten bevelen de Europese richtlijnen een LDLC streefwaarde < 1,4 mmol/l aan. Bij een LDLC uitgangswaarde van 3,0 mmol/l is dat met statines alleen niet haalbaar en zal men combinatietherapie moeten inzetten.” Hij noemde als voorbeeld de SWEDEHEART-studie waarbij de helft van de patiënten die lipidenverlagende behandeling behoefde in aanmerking kwam voor een PCSK-9-remmer na de maximaal verdraagbare

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?