ESC-CONGRES: HOTLINE SESSIES

Patiënt na TAVI beter af zonder clopidogrel

  • 2 min.
  • Onderzoek
  • Wetenschap

Patiënten die een transkatheter aortaklepimplantatie (TAVI) ondergaan zijn niet gebaat bij toevoeging van clopidogrel. Dat blijkt uit resultaten van de Nederlandse POPular TAVI-studie die tijdens het ESC-congres zijn gepresenteerd. Toevoeging van clopidogrel aan aspirine leidde niet tot minder trombotische events, maar wel tot meer bloedingen.

Patiënten die voor een TAVI in aanmerking komen, krijgen volgens de richtlijnen naast aspirine meestal ook clopidogrel voorgeschreven om de kans op trombotische complicaties zoals CVA’s te reduceren. Of patiënten na TAVI daadwerkelijk profiteren van clopidogrel is nu voor het eerst onderzocht in een gerandomiseerde trial, die vanuit het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein werd gecoördineerd. In deze POPular TAVI-studie zijn patiënten die een TAVI ondergingen in 17 centra in Europa gerandomiseerd naar ofwel aspirine, ofwel aspirine en clopidogrel gedurende drie maanden na de TAVI. ‘We zagen dat bloedingen significant vaker optraden in de groep die aspirine en clopidogrel kreeg. En dan gaat het niet alleen om kleine bloedingen rondom de TAVI-procedure, maar ook om de grote en levensbedreigende bloedingen’, vertelt dr. Jur ten Berg. Niet-procedurele bloedingen traden op bij 15,1 procent van de 331 patië

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?