KENNISHIATEN IN DE CARDIOLOGIE

Afwegingen bij klepchirurgie en bepaling van aortadiameters

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Kennisagenda

KENNISHIAAT 3. Hoe zinvol is het om preventieve klepchirurgie (of catheterinterventie) uit te voeren bij asymptomatisch kleplijden van mitralis- en/of tricuspidalisklep en bij welke ernst van tricuspidalisinsufficiëntie bij reparatie van linkszijdig kleplijden dient een al of niet chirurgische ingreep (of catheterinterventie) aan deze klep plaats te vinden?

Ook wanneer patiënten met ernstige mitralis- (MI) en triscupidalisklepinsufficiëntie (TI) geen of nauwelijks klachten ondervinden, kan vroegtijdig ingrijpen het overwegen waard zijn. Na een langere periode van insufficiëntie kan de linker- en rechterventrikelfunctie namelijk achteruitgaan voordat dit aanleiding heeft gegeven tot klachten. Bij laat ingrijpen kan deze achteruitgang blijvend zijn, zelfs als het klepgebrek gerepareerd wordt.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?