Overzicht

Geen meerwaarde in dagelijkse praktijk

Gebruik hartlongmachine bij hartstilstand

  • 14 april 2023

Onder geconditioneerde omstandigheden verbetert gebruik van een hartlongmachine de kans op neurologisch goede overleving bij patiënten met een hartstilstand.

Maar geldt dit ook voor toepassing in de dagelijkse praktijk? Een Nederlandse multicenterstudie geleid door Maastricht UMC+ toonde aan van niet. Bij 134 patiënten met een hartstilstand werd al in de ambulance geloot of zij in het ziekenhuis direct aan de hartlongmachine zouden worden aangesloten of niet. De neurologisch goede overleving bleek niet significant te verschillen tussen de groepen. Dit is niet het gehoopte resultaat, maar de uitkomsten kunnen wel bijdragen aan doelmatigere zorg, aldus de onderzoekers.

Bron: mumc.nl, nejm.org