De Cardioloog Nummer 3, pp. 24-25
jun 2022, jaargang 6
De Cardioloog Nr. 3, pp. 24-25
jun 2022, jr. 6
Opleiding

KOSTENONDERZOEK MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN Focusgroepen moeten inzicht geven in passende vergoeding

Per aios wordt een bedrag van 150.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor de vervolgopleiding.
Omdat ze de verantwoordelijkheid heeft om passende vergoedingen te bieden, verricht de Nederlandse Zorgautoriteit nu onderzoek om dat bedrag te onderbouwen. Opleiders en aios spelen daar in focusgroepen een belangrijke rol in. Zij voelen zich geroepen om constructief mee te werken aan het kostenonderzoek, maar uiten wel reserves.

Opleiding

KOSTENONDERZOEK MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN Focusgroepen moeten inzicht geven in passende vergoeding

Per aios wordt een bedrag van 150.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor de vervolgopleiding.
Omdat ze de verantwoordelijkheid heeft om passende vergoedingen te bieden, verricht de Nederlandse Zorgautoriteit nu onderzoek om dat bedrag te onderbouwen. Opleiders en aios spelen daar in focusgroepen een belangrijke rol in. Zij voelen zich geroepen om constructief mee te werken aan het kostenonderzoek, maar uiten wel reserves.

Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
17 juni 2022
E-pubdatum
20 juni 2022
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145
DOI
https://doi.org/10.24078/cardio.2022.6.128941


Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
17 juni 2022
E-pubdatum
20 juni 2022
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145
DOI
https://doi.org/10.24078/cardio.2022.6.128941