De Cardioloog Nummer 1, pp. 0-1
feb 2020, jaargang 4
De Cardioloog Nr. 1, pp. 0-1
feb 2020, jr. 4
Redactioneel

Intussen op de redactie...

werkt het team van De Cardioloog aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven en LinkedIn) inzetten voor informatie aan cardiologen over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening voor en door cardiologen zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via De Cardioloog, neem dan contact op via redactie@decardioloog.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Redactioneel

Intussen op de redactie...

werkt het team van De Cardioloog aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven en LinkedIn) inzetten voor informatie aan cardiologen over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening voor en door cardiologen zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via De Cardioloog, neem dan contact op via redactie@decardioloog.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Over dit artikel
Auteur
Lara Geeurickx
Over de auteur

Lara Geeurickx, eindredacteur van De Cardioloog

Printdatum
18 februari 2020
E-pubdatum
21 februari 2020
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145


Over dit artikel
Auteur
Lara Geeurickx
Over de auteur

Lara Geeurickx, eindredacteur van De Cardioloog

Printdatum
18 februari 2020
E-pubdatum
21 februari 2020
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145