De Cardioloog Nummer 6, p. 19
dec 2019, jaargang 3
De Cardioloog Nr. 6, p. 19
dec 2019, jr. 3
Beroepsuitoefening

KENNISHIAAT 7 Wat is de optimale niet-medicamenteuze behandeling van rechterkamerfalen bij congenitaal hartlijden?

De NVVC Kennisagenda bevat elf kennishiaten binnen de cardiologie. In deze aflevering belicht dr. Gertjan Sieswerda de behoefte aan onderzoek naar de optimale niet-medicamenteuze behandeling van rechterkamerfalen bij congenitaal hartlijden.

Lees meer

  • De Kennisagenda NVVC 2019 waarin de elf kennishiaten zijn omschreven, is te downloaden van www.nvvc.nl.
  • Op 13 maart jl. publiceerde de NVVC de Kennisagenda Cardiologie, met daarin elf geïdentificeerde kennishiaten waarnaar de komende jaren onderzoek gedaan zou moeten worden. De Cardioloog licht deze hiaten in een serie verder uit. De eerdere artikelen uit deze serie, waarin telkens een of twee kennishiaten door leden van de projectgroep Kennisagenda worden belicht, zijn terug te lezen in edite 3-20194-2019 en 5-2019.
Beroepsuitoefening

KENNISHIAAT 7 Wat is de optimale niet-medicamenteuze behandeling van rechterkamerfalen bij congenitaal hartlijden?

De NVVC Kennisagenda bevat elf kennishiaten binnen de cardiologie. In deze aflevering belicht dr. Gertjan Sieswerda de behoefte aan onderzoek naar de optimale niet-medicamenteuze behandeling van rechterkamerfalen bij congenitaal hartlijden.

Lees meer

  • De Kennisagenda NVVC 2019 waarin de elf kennishiaten zijn omschreven, is te downloaden van www.nvvc.nl.
  • Op 13 maart jl. publiceerde de NVVC de Kennisagenda Cardiologie, met daarin elf geïdentificeerde kennishiaten waarnaar de komende jaren onderzoek gedaan zou moeten worden. De Cardioloog licht deze hiaten in een serie verder uit. De eerdere artikelen uit deze serie, waarin telkens een of twee kennishiaten door leden van de projectgroep Kennisagenda worden belicht, zijn terug te lezen in edite 3-20194-2019 en 5-2019.
Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
10 december 2019
E-pubdatum
13 december 2019
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145


Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
10 december 2019
E-pubdatum
13 december 2019
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145