De Cardioloog Nummer 5, pp. 18-19
okt 2019, jaargang 3
De Cardioloog Nr. 5, pp. 18-19
okt 2019, jr. 3
Beroepsuitoefening

KENNISHIATEN IN DE CARDIOLOGIE Onderzoek nodig naar profylactische ICD en behandeling van chronisch AF

De NVVC publiceerde op 13 maart jl. de Kennisagenda, met daarin elf geïdentificeerde kennishiaten waar de komende jaren onderzoek naar gedaan moet worden. De Cardioloog licht deze hiaten in een serie verder uit.

‘We moeten het zo simpel mogelijk houden: kleine vragen op grote schaal snel beantwoorden’

Meer informatie

  • De Kennisagenda NVVC 2019 waarin de elf kennishiaten zijn omschreven, is te downloaden van www.nvvc.nl.
  • De eerdere artikelen uit deze serie, waarin telkens een of twee kennishiaten door leden van de projectgroep Kennisagenda worden belicht, zijn terug te lezen in edite 3-2019 en 4-2019.
Beroepsuitoefening

KENNISHIATEN IN DE CARDIOLOGIE Onderzoek nodig naar profylactische ICD en behandeling van chronisch AF

De NVVC publiceerde op 13 maart jl. de Kennisagenda, met daarin elf geïdentificeerde kennishiaten waar de komende jaren onderzoek naar gedaan moet worden. De Cardioloog licht deze hiaten in een serie verder uit.

‘We moeten het zo simpel mogelijk houden: kleine vragen op grote schaal snel beantwoorden’

Meer informatie

  • De Kennisagenda NVVC 2019 waarin de elf kennishiaten zijn omschreven, is te downloaden van www.nvvc.nl.
  • De eerdere artikelen uit deze serie, waarin telkens een of twee kennishiaten door leden van de projectgroep Kennisagenda worden belicht, zijn terug te lezen in edite 3-2019 en 4-2019.
Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
22 oktober 2019
E-pubdatum
25 oktober 2019
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145


Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
22 oktober 2019
E-pubdatum
25 oktober 2019
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145