De Cardioloog Nummer 4, pp. 6-8
aug 2019, jaargang 3
De Cardioloog Nr. 4, pp. 6-8
aug 2019, jr. 3
Richtlijn

RESPONS VAN DE WERKGROEP Storm van kritiek op herziene richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Een nieuwe LDL-streefwaarde in de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) heeft voor beroering gezorgd. In de media domineerde negatieve berichtgeving, die zich met name toespitste op de verlaging van de LDL-streefwaarde. Die zou het gebruik van duurdere lipidenverlagende medicatie stimuleren. Volgens huisarts dr. Karen Konings, lid van de CVRM-werkgroep, is dat echter een onjuiste interpretatie van de herziene richtlijn. Cardioloog dr. Anho Liem, eveneens lid van de werkgroep: ‘Daarnaast doet het geen recht aan het ruim driehonderd pagina’s tellende document, dat meer omvat dan alleen een nieuwe streefwaarde.’

Dr. Karen Konings: ‘De kritiek hangt sterk samen met het niet goed lezen van de voetnoten’

Meer informatie

De herziene CVRM-richtlijn is te raadplegen op:
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement

Richtlijn

RESPONS VAN DE WERKGROEP Storm van kritiek op herziene richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Een nieuwe LDL-streefwaarde in de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) heeft voor beroering gezorgd. In de media domineerde negatieve berichtgeving, die zich met name toespitste op de verlaging van de LDL-streefwaarde. Die zou het gebruik van duurdere lipidenverlagende medicatie stimuleren. Volgens huisarts dr. Karen Konings, lid van de CVRM-werkgroep, is dat echter een onjuiste interpretatie van de herziene richtlijn. Cardioloog dr. Anho Liem, eveneens lid van de werkgroep: ‘Daarnaast doet het geen recht aan het ruim driehonderd pagina’s tellende document, dat meer omvat dan alleen een nieuwe streefwaarde.’

Dr. Karen Konings: ‘De kritiek hangt sterk samen met het niet goed lezen van de voetnoten’

Meer informatie

De herziene CVRM-richtlijn is te raadplegen op:
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement

Over dit artikel
Auteur
Marieke de Lorijn
Over de auteur

Marieke de Lorijn, wetenschapsjournalist

Printdatum
27 augustus 2019
E-pubdatum
30 augustus 2019
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145


Over dit artikel
Auteur
Marieke de Lorijn
Over de auteur

Marieke de Lorijn, wetenschapsjournalist

Printdatum
27 augustus 2019
E-pubdatum
30 augustus 2019
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145