De Cardioloog Nummer 4, pp. 18-19
aug 2019, jaargang 3
De Cardioloog Nr. 4, pp. 18-19
aug 2019, jr. 3
Beroepsuitoefening

KENNISHIATEN IN DE CARDIOLOGIE Meerwaarde van telemonitoring en van geriatrische diagnostiek?

De NVVC publiceerde op 13 maart jl. de Kennisagenda, met daarin elf geïdentificeerde kennishiaten waar de komende jaren onderzoek naar gedaan moet worden. De Cardioloog licht deze hiaten in een serie verder uit. Deze keer Kennishiaat 4 en 8.

‘Bij kwetsbare ouderen ligt zowel over- als onderbehandeling op de loer’
Beroepsuitoefening

KENNISHIATEN IN DE CARDIOLOGIE Meerwaarde van telemonitoring en van geriatrische diagnostiek?

De NVVC publiceerde op 13 maart jl. de Kennisagenda, met daarin elf geïdentificeerde kennishiaten waar de komende jaren onderzoek naar gedaan moet worden. De Cardioloog licht deze hiaten in een serie verder uit. Deze keer Kennishiaat 4 en 8.

‘Bij kwetsbare ouderen ligt zowel over- als onderbehandeling op de loer’
Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
27 augustus 2019
E-pubdatum
30 augustus 2019
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145


Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
27 augustus 2019
E-pubdatum
30 augustus 2019
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145