De Cardioloog Nummer 3, pp. 18-20
okt 2018, jaargang 2
De Cardioloog Nr. 3, pp. 18-20
okt 2018, jr. 2
Wetenschap

ATRIUMFIBRILLEREN ANNO 2018 Nieuwe technologie voor betere vroegsignalering en voorlichting

Er is steeds meer aandacht voor het belang van screenen op het optreden van atriumfibrilleren (AF) en voor een geïntegreerde aanpak nadat de diagnose AF is gesteld. Speerpunten hierbij zijn het voorkómen van AF-gerelateerde complicaties, het verbeteren van patiënteducatie, het bevorderen van een actieve rol van de patiënt in de behandeling en shared decision making. Nieuwe technologieën, zoals smartphone-toepassingen, worden hierbij steeds vaker succesvol ingezet.

Screening op AF met MyDiagnostick tijdens de jaarlijkse griepprik is een goed initiatief gebleken
Wetenschap

ATRIUMFIBRILLEREN ANNO 2018 Nieuwe technologie voor betere vroegsignalering en voorlichting

Er is steeds meer aandacht voor het belang van screenen op het optreden van atriumfibrilleren (AF) en voor een geïntegreerde aanpak nadat de diagnose AF is gesteld. Speerpunten hierbij zijn het voorkómen van AF-gerelateerde complicaties, het verbeteren van patiënteducatie, het bevorderen van een actieve rol van de patiënt in de behandeling en shared decision making. Nieuwe technologieën, zoals smartphone-toepassingen, worden hierbij steeds vaker succesvol ingezet.

Screening op AF met MyDiagnostick tijdens de jaarlijkse griepprik is een goed initiatief gebleken
Over dit artikel
Auteurs
Martin Hemels, Jonas de Jong, Robert Riezebos, Robert Tieleman
Over de auteurs

Martin Hemels, Jonas de Jong, Robert Riezebos en Robert Tieleman, cardiologen

Printdatum
25 september 2018
E-pubdatum
28 september 2018
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145


Over dit artikel
Auteurs
Martin Hemels, Jonas de Jong, Robert Riezebos, Robert Tieleman
Over de auteurs

Martin Hemels, Jonas de Jong, Robert Riezebos en Robert Tieleman, cardiologen

Printdatum
25 september 2018
E-pubdatum
28 september 2018
ISSN print
2542-7687
ISSN online
2589-4145