De Cardioloog Nummer 1, p. 21
mrt 2018, jaargang 2
De Cardioloog Nr. 1, p. 21
mrt 2018, jr. 2
Promotie

Intracoronary hypothermia

Onze hypothese is dat selectieve koeling van alleen het aangedane infarctgebied via de aangedane coronair, wel een beperking van de infarctgrootte zou kunnen bewerkstelligen, omdat veel bijwerkingen van de temperatuur verlaging van het gehele lichaam niet aanwezig zijn. Deze methode noemden we intracoronaire hypothermie. Tot op heden bestond er geen methode om een behandeling met intracoronaire hypothermie bij mensen uit te voeren.
In het proefschrift beschrijven we de stappen die zijn ondernomen om de methode te ontwikkelen, eerst in het geïsoleerde kloppende varkenshartmodel en een wiskundig model, en vervolgens in een pilotstudie bij patiënten met een ST­-elevatie myocardinfarct.

Promotie

Intracoronary hypothermia

Onze hypothese is dat selectieve koeling van alleen het aangedane infarctgebied via de aangedane coronair, wel een beperking van de infarctgrootte zou kunnen bewerkstelligen, omdat veel bijwerkingen van de temperatuur verlaging van het gehele lichaam niet aanwezig zijn. Deze methode noemden we intracoronaire hypothermie. Tot op heden bestond er geen methode om een behandeling met intracoronaire hypothermie bij mensen uit te voeren.
In het proefschrift beschrijven we de stappen die zijn ondernomen om de methode te ontwikkelen, eerst in het geïsoleerde kloppende varkenshartmodel en een wiskundig model, en vervolgens in een pilotstudie bij patiënten met een ST­-elevatie myocardinfarct.

Over dit artikel
Auteur
Redactie
E-pubdatum
12 maart 2018
ISSN online
2589-4145


Over dit artikel
Auteur
Redactie
E-pubdatum
12 maart 2018
ISSN online
2589-4145