Overzicht

JOLIEN ROOS-HESSELINK VOLGT WIEK VAN GILST OP ALS DIRECTEUR-BESTUURDER

‘De samenwerkingspartners bepalen de agenda’

  • 18 februari 2022

Sinds 1 januari is hoogleraar Jolien Roos-Hesselink directeurbestuurder van de DCVA. ‘Ik hoef niet zelf in de spotlights te staan’, zegt ze over haar nieuwe functie. ‘Ik heb een breed netwerk en veel ervaring met onderzoek. Daarmee hoop ik de DCVA een stap verder te brengen.’ Een gesprek over implementatie van richtlijnen, de noodzaak van preventie en aandacht van ‘politiek Den Haag’.

Portretfoto (kleur) Jolien Roos-Hesselink
Beeld: Esther Morren

Roos-Hesselink is al dertig jaar cardioloog. Na vele jaren patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek koos zij voor een nieuwe uitdaging. ‘Dit is een heel mooie stap om op een hoger niveau de samenwerking te verbeteren tussen allerlei verschillende spelers in het cardiovasculaire veld. Mijn klinische ervaring zie ik als een grote meerwaarde. Daarnaast heb ik veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, promovendi begeleid en ben ik op Europees niveau actief geweest bij diverse commissies en projecten van de European Society of Cardiology (ESC). Zo was ik onder andere betrokken bij het opstellen van vier Europese richtlijnen, waarvan één als voorzitter.’

Consolidatie

‘Wiek van Gilst heeft het meer dan uitstekend gedaan. Ik hoop van harte dat ik het net zo goed zal doen als hij. Natuurlijk zal mijn aanpak weer anders zijn, maar ik heb veel respect voor de wijze waarop hij, samen met onder anderen DirkJan Duncker en Floris Italianer, de DCVA heeft vormgegeven.’
Na de eerste dynamische periode sinds de oprichting in 2018 wil Roos-Hesselink zich in haar termijn richten op consolidatie. ‘Er is zoveel gebeurd en tot stand gebracht. Ik denk dat het nu belangrijk is om even te stabiliseren en van daaruit voor alle partijen zichtbaar te maken hoe zij kunnen bijdragen en wat zij ervoor terugkrijgen. We hebben inmiddels 21 belangrijke partners in de breedte van het veld en het is goed om nu te kijken naar de structuur van de organisatie. Ook mag de DCVA nog wel wat bekender worden. Het is voor iedere cardioloog van belang om de DCVA te kennen; het is een unieke overkoepelende organisatie, niet alleen vanwege de samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de vorm van grote consortia, maar ook vanwege de dataregistratie, het ontwikkelen van technische innovaties, het talentprogramma en de implementatie van kennis naar de praktijk.’
De nieuwe directeur-bestuurder wil werken aan verbinding en samenwerking. ‘Met alle zes de pijlers van de DCVA heb ik affiniteit, maar het zijn de samenwerkingspartners die de agenda bepalen. Ik wil vooral van de partners horen wat voor hen belangrijk is en zorgen dat we deze doelen samen gaan behalen.’

Richtlijnen implementeren

Met de implementatie van de Europese richtlijnen, die door de NVVC zijn geaccordeerd en aangepast aan de Nederlandse situatie, kunnen nog flinke stappen worden gezet, zegt Roos-Hesselink. ‘De richtlijnen goed in de praktijk brengen, zie ik als mijn uitdaging voor de komende jaren. Veel cardiologen kennen de richtlijnen, maar we kunnen nog dichter zitten op de uitvoering in de praktijk. Dat geldt ook voor het hele palet aan betrokkenen, zoals ook de verpleegkundig specialist, de vasculair internist en de huisarts. Met NVVC Connect worden grote stappen gezet en ook bij ZonMw, partner van de DCVA, is veel expertise aanwezig op het gebied van implementatie; die kennis kunnen wij gebruiken. Recent heeft de Hartstichting samen met ZonMw een belangrijke financiële impuls gegeven.’ 
Roos-Hesselink maakt zich ook sterk voor talentontwikkeling. ‘Ik heb zelf het programma Female Career Development mogen volgen. Naast allerlei trainingen was het waardevol om ervaringen van andere vrouwen te horen. Zo zou ik graag naast het bestaande talentprogramma en het Leadership Program van de DCVA een talentprogramma voor gevorderde onderzoekers of clinici zien. Landelijke samenwerking is cruciaal. Elkaar goed kennen en kennis en ervaringen durven delen, komt de samenwerking zeker ten goede.’ Ook hoopt ze dat hart- en vaatziekten meer op het netvlies van landelijke politici komen te staan. ‘Er is veel aandacht voor de reductie van dementie, depressie en kanker maar ik mis de aandacht voor hart- en vaatziekten, terwijl het bij mannen doodsoorzaak nummer twee is en bij vrouwen doodsoorzaak nummer één. Het is absoluut cruciaal dat dit in Den Haag op de agenda komt. Om dat te bereiken, heeft het meer impact als ik daar als hoogleraar Cardiologie namens 21 partijen aandacht voor vraag.’

Preventie

Hoog op haar prioriteitenlijst staat ook preventie. ‘We kunnen nog veel meer winst behalen door vroegtijdig hoge bloeddruk op te sporen, cholesterol en suiker te controleren en iedereen meer te laten bewegen. Daarin kunnen we een voortrekkersrol vervullen als DCVA. De vraag is of we daarvoor nieuwe voorzieningen moeten optuigen of huidige instrumenten moeten versterken, zoals controles in de huisartsenpraktijk of bij het consultatiebureau. Eerder opsporen van ziekte, bijvoorbeeld binnen het project Check@Home, speelt een belangrijke rol in de strategie van de DCVA.’

De Zes Pijlers van de DCVA

Onderzoeksbeleid

Voorzitter: R. (Rebecca) Abma-Schouten, manager Onderzoek & Zorginnovatie bij de Hartstichting
Ambitie: investeren in wetenschap om hart en vaatziekten sneller te herkennen en de ziektelast te verlagen.

Valorisatie

Voorzitter: R. (Rob) de Ree, operating partner bij Bio-Generation Ventures en CEO bij Northsea Therapeutics B.V.
Ambitie: resultaten uit fundamenteel medisch onderzoek vertalen naar producten, technologieën of methoden die kunnen helpen om hart en vaatziekten te verminderen.

Implementatie

Voorzitter: dr. R. (Robert) Tieleman, cardioloog in het Martini Ziekenhuis in Groningen en elektrofysioloog in het UMC Groningen
Ambitie: nieuwe therapieën, instrumenten en methoden voor hart en vaatziekten implementeren in de dagelijkse praktijk van ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Talent

Voorzitter: prof. dr. L.J. (Leon) de Windt, hoogleraar Moleculaire cardiovasculaire biologie, Maastricht University
Ambitie: de meest getalenteerde cardiovasculaire onderzoekers ondersteunen om zich te ontwikkelen tot de toekomstige leiders binnen het cardiovasculaire landschap.

Datainfrastructuur

Voorzitter: prof. dr. F.W. (Folkert) Asselbergs, hoogleraar Precisiegeneeskunde in hart en vaatziekten en cardioloog aan het UMC Utrecht
Ambitie: een onderzoeksinfrastructuur bouwen die bestaat uit een verzameling van cardiovasculaire gegevens van patiënten, registratiegebaseerd onderzoek en een nationale biobank voor hartweefsel.

Public affairs & communicatie

Voorzitter: prof. dr. J. (Jolien) RoosHesselink, hoogleraar Congenitale cardiologie aan het Erasmus MC in Rotterdam
Ambitie: samen met het kabinet een landelijk programma voor vroege opsporing van hart en vaatziekten opzetten en het communicatieve vermogen van de DCVA versterken.

Prof. dr. J. (Jolien) RoosHesselink is hoogleraar Congenitale cardiologie aan het Erasmus MC. Zij werkte mee aan vier Europese cardiovasculaire richtlijnen en was onder meer voorzitter van de Working Group on Adult Congenital Heart Disease van de European Society of Cardiology (ESC).

De DCVA is een samenwerkingsverband van de verenigingen voor cardiologen (NVVC), internisten vasculaire geneeskunde (NVIVG), vaatchirurgen (NVvV), thoraxchirurgen (NVT), kaderhuisartsen hart- en vaatziekten (HartVaatHAG), hart- en vaatverpleegkundigen (NVHVV) en radiologen (NVvR), de Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep (NNW), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Netherlands Heart Institute (NHI), Nederlandse Hart Registratie (NHR), Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN), Hartstichting, Harteraad, ZonMw, NWO, KNAW, 4TU, Health~Holland, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en NeFeMed. Meer informatie: dcvalliance.nl.

In deze rubriek leest u het laatste nieuws van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en DCVA-partners: interviews over nieuwe initiatieven, updates van lopende projecten en portretten van onderzoekers. De eerder verschenen artikelen zijn te raadplegen op www.decardioloog.nl.