In ieder nummer van De Cardioloog leest u het laatste nieuws van de DCVA en DCVA-partners: interviews over nieuwe initiatieven, updates van lopende projecten en portretten van onderzoekers.

De DCVA is een samenwerkingsverband van de verenigingen voor cardiologen (NVVC), internisten vasculaire geneeskunde (NVIVG), vaatchirurgen (NVvV), thoraxchirurgen (NVT), kaderhuisartsen hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en hart- en vaatverpleegkundigen (NVHVV), de Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep (NNW), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Netherlands Heart Institute (NHI), Nederlandse Hart Registratie (NHR), Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN), Hartstichting, Harteraad, ZonMw, NWO, KNAW, 4TU, Health~Holland en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Irene Hemels (nummer: 4, augustus 2021)
Twee onderzoeken naar atriumfibrilleren zijn als winnaar uit de bus gekomen van de WCN-DCVA-pitch 2021: DUTCH-WAIST van dr. Ron Pisters en VERAPAF van dr. Robert Tieleman. De Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN) gaat helpen met de opzet en uitvoering van deze onderzoeken en ondersteunt…
Irene Hemels (nummer: 3, juni 2021)
‘Voor een succesvolle onderzoekscarrière is het, meer dan vroeger, belangrijk om je breed te ontwikkelen.’ Dat stellen dr. Martijn Hoes, dr. Jozine ter Maaten en dr. Diederik Kuster, leden van het recent vernieuwde bestuur van Young@Heart. Hun belangrijkste speerpunten: jong talent empoweren via netwerkactiviteiten…
Irene Hemels (nummer: 2, april 2021)
Als het aan kwartiermakers dr. Dennis van Veghel en prof. dr. Folkert Asselbergs ligt, wordt nog dit jaar een start gemaakt met de eerste registratiegebaseerde onderzoeksprojecten naar hartfalen in Nederland. Daarnaast is de ambitie dat minstens de helft van de ziekenhuizen die hartzorg leveren, op…
Irene Hemels (nummer: 1, januari 2021)
De DCVA leidt talentvolle onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten en ondernemers op om wetenschappelijke ontwikkelingen in het cardiovasculaire veld te stimuleren. Deelnemers aan het Leadership Program werken aan actuele vraagstukken in een multidisciplinair team. Tegelijk werken ze met…
Irene Hemels (nummer: 6, december 2020)
Hoe kunnen innovatieve ideeën met impact voor de patiënt effectief in praktijk worden gebracht? Het Fonds InvesteringsRijpe Starters (FIRST) is opgericht om artsen/onderzoekers daarbij te ondersteunen. Een bedrag van bijna tien miljoen euro is beschikbaar gesteld voor onderzoeksprojecten in een vroege…
Irene Hemels (nummer: 5, oktober 2020)
Het CUSTOM-AF consortium zet in op vroege opsporing van atriumfibrilleren en integrale zorg om onder andere herseninfarcten veroorzaakt door AF te voorkomen. Dr. Robert Tieleman, cardioloog en voorzitter van de implementatiepijler bij de DCVA: ‘De actieve opsporing en integrale zorg vereisen betere…
Michiel Tent (nummer: 4, augustus 2020)
De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) steunt drie belangrijke Nederlandse studies naar cardiovasculaire uitkomsten bij besmetting met COVID-19, in het bijzonder bij patiënten die al cardiovasculair gecompromitteerd waren. Initiatiefnemers dr. Frank Gommans, dr. Geert-Jan Geersing en prof.…
Michiel Tent (nummer: 2, maart 2020)
In onwaarschijnlijk korte tijd is onder de paraplu van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) het zogenoemde CAPACITY-COVID-register opgezet, om gegevens over de cardiovasculaire voorgeschiedenis en complicaties van patiënten met COVID-19 te verzamelen en analyseren. Initiatiefnemer prof.…
Marten Dooper (nummer: 4, december 2018)
Met een feestelijk symposium in Utrecht is op 12 september jl. de Dutch Cardiovascular Alliance, kortweg DCVA, officieel gelanceerd. Dit samenwerkingsverband heeft zich tot doel gesteld de ziektelast van cardiovasculaire aandoeningen in 2030 met een kwart te hebben verminderd. Hoogleraar Wiek van…