Over De Cardioloog

De Cardioloog is het nieuwe tijdschrift voor en door cardiologen, dat wordt samengesteld door een onafhankelijke redactieraad van toonaangevende cardiologen, onder hoofdredactie van prof. dr. S. Chamuleau, hoogleraar Cardiologie in het UMC Utrecht.

De Cardioloog is het enige Nederlandstalige vaktijdschrift over de beroepsuitoefening van de Nederlandse cardiologen. Het faciliteert de informatie-uitwisseling en meningsvorming over onder meer medisch-inhoudelijke ontwikkelingen, farmaceutica, vertaling van wetenschap naar praktijk, richtlijnen, opleiding, kwaliteit en marktwerking.

Het tijdschrift verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 1.700 exemplaren.