WCN-DCVA-PITCH 2021

‘Iedere deelnemer wint een beetje’

  • 6 min.
  • DCVA

Twee onderzoeken naar atriumfibrilleren zijn als winnaar uit de bus gekomen van de WCN-DCVA-pitch 2021: DUTCH-WAIST van dr. Ron Pisters en VERAPAF van dr. Robert Tieleman. De Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN) gaat helpen met de opzet en uitvoering van deze onderzoeken en ondersteunt ze met een startsubsidie. Ook voor de andere deelnemers biedt de pitch nieuwe mogelijkheden.

Voor de WCN was het de tweede keer dat pitches werden georganiseerd. De vorige keer won de LoDoCo2-studie, het eerste geheel eigen investigator initiated WCN-onderzoek waarvoor werd samengewerkt met de WSN (Withering Stichting Nederland). ‘Daardoor zijn we als WCN een nog belangrijkere partner geworden in verschillende gremia’, zegt WCN-voorzitter dr. Fabrice Martens. Directeur Astrid Schut: ‘Los van de geweldige resultaten in termen van vermindering van de recidiefkans op hartinfarct – toch wel de kers op de taart – hebben we met dit onderzoek onze meerwaarde laten zien. Als breed netwerk van niet-academische ziekenhuizen kan de WCN een goede verbinding maken tussen de spreekkamer enerzijds en wetenschappelijk en operationeel leiderschap anderzijds. Daarmee kunnen we veel voor elkaar krijgen.’

Keurslijf

De samenwerking van de WCN met de DCVA voor deze tweede pitch is een passend vervolg, zeggen beiden. Schut: ‘Met meerdere blikken kijken we naar de onderzoeksvoorstellen en wat de impact is op de vermindering van de cardiovasculaire ziektelast. Alle DCVA-partners positioneren zich, spreken zich uit over een voorstel en gaan met elkaar de dialoog aan.’ Martens: ‘Normaal gesproken word je in een soort keurslijf gestopt en is de pot geld het uitgangspunt voor het onderzoek, omdat het voorstel moet passen in een vooropgezette subsidieaanvraag. Wij draaien het nu om: we gaan uit van het protocol van de onderzoeker en bekijken samen hoe we tot het beste resultaat kunnen komen. Daar zoeken we dan vervolgens financiers bij. De beoordeling verschuift ook meer naar andere expertises. We zoeken mensen die kunnen samenwerken en letten er goed op dat patiënten daadwerkelijk baat hebben bij de onderzoeken. Dat halen we op deze manier, met pitches, makkelijker naar boven.’

Breed panel

Dat beamen de twee winnende onderzoekers. Dr. Ron Pisters: ‘Met een pitch stap je buiten de gebaande paden, daar hou ik wel van.’ Dr. Robert Tieleman: ‘Je schrijft geen protocol waarvan je weet wat de subsidiegever wilt horen, maar je kunt eerlijk en oprecht je verhaal doen.’
De brede variëteit aan pitches lieten een blik op de toekomst zien, aldus Martens. ‘Alle pitches waren van een hoogstaand niveau en totaal verschillend van aard: van hartfalen en telemonitoring tot cardio-oncologie en atriumfibrilleren. Van zeer gerenommeerde onderzoekers tot promotiestudenten. Het enthousiasme was opvallend.’ Schut: ‘Dat is het mooie van pitches. Je hebt een beperkte tijd waarin je een breed panel moet overtuigen van jouw passie. Alleen een wetenschappelijke inbedding volstaat niet. Je moet goed nagedacht hebben over je doel, de impact en wie je nodig hebt én je moet potentiële toekomstige partners aanspreken.’

AF-onderzoeken

De twee winnende onderzoeken richten zich toevallig beide op atriumfibrilleren (AF). Pisters: ‘Met DUTCH-WAIST willen we een vaak niet (h)erkende, maar veel voorkomende oorzaak van AF aanpakken: obesitas. Bovenop de standaard Gecombineerde Leefstijlinterventie willen we een injectie met semaglutide introduceren waarmee je een substantiële gewichtsreductie bereikt en als gevolg daarvan ook de hartritmestoornis in positieve zin aanpakt, méér dan de normale medicijnen die de cardioloog geeft. De eenvoud van de studie en de dubbele winst – aanpak van twee pandemieën – op de cardiovasculaire ziektelast is denk ik wat de partners binnen DCVA en WCN hierin zo aanspreekt.’
Tielemans’ VERAPAF-onderzoek richt zich op ‘het vergeten middel’ verapamil, dat voordelen biedt boven het starten met een bètablokker bij patiënten met paroxismaal atriumfibrilleren. ‘In retrospectieve analyses blijken mensen met verapamil het beter te doen dan mensen die een bètablokker gebruiken. Ze hebben minder vaak een cardioversie nodig en worden minder vaak voor ablatie verwezen. Dit moeten we echter prospectief bewijzen om de richtlijn te veranderen. Maar het is een middel dat al heel lang op de markt is, zelfs voor deze indicatie, en dus zal geen farmaceut dit onderzoek sponsoren.’

Iedereen wint

Dat de aandacht nu over beide onderzoeken verdeeld moet worden, vinden de onderzoekers geen probleem. Pisters: ‘Ik verwacht dat de bij WCN aangesloten ziekenhuizen gemotiveerd zijn om met beide studies mee te doen. Het gaat om aparte patiëntengroepen met hetzelfde ziektebeeld. Ik denk dat we met z’n tweeën juist de ziekenhuizen heel enthousiast kunnen krijgen. Door de krachten te bundelen kunnen we ook logistiek en organisatorisch samenwerken.’
Tieleman: ‘Het uitrollen in de WCN-centra vind ik heel prettig. De niet-academische ziekenhuizen beschouw ik als de motor van de cardiologie van Nederland; dáár werken de cardiologen die de grootste aantallen patiënten behandelen. Als zij ervaren dat verapamil in plaats van een goed alternatief misschien wel een betere eerste keus is, dan kan het ook snel in de praktijk worden gebracht.’
Intussen laat Martens niet na te benadrukken dat deze twee studies worden omarmd door de WCN, maar dat ‘alle pitches een beetje hebben gewonnen’: ‘Alle onderzoekers krijgen de kans om een samenwerking te verkennen met de DCVA-partners. Samen met de DCVA delen we expertise op cardiovasculair gebied; de mogelijkheden voor matchmaking zijn talrijk zodat er veel initiatieven kunnen starten.’


DCVA EN HARTFALEN

Onder de vlag van de DCVA loopt er momenteel onderzoek naar hartfalen binnen drie consortia.

DOUBLE-DOSE is het vervolg op het Dosis-consortium. Het richt zich op de twee meest voorkomende hartspierziekten: hypertrofische cardiomyopathie (HCM) en dilaterende cardiomyopathie (DCM) zowel bij kinderen als volwassenen. Double-Dose staat onder leiding van prof. dr. Jolanda van der Velden (Amsterdam UMC) en prof. dr. Rudolf de Boer (UMC Groningen).
Meer informatie: dcvalliance.nl/our-consortia/double-dose

Met ARENA-PRIME richten hoogleraren Yigal Pinto (Amsterdam UMC locatie AMC) en Leon de Windt
(Maastricht UMC) zich op erfelijke hartspierziekten waarbij de huidige behandeling niet goed werkt, zoals non-coding RNA’s in ernstige vormen van gedilateerde cardiomyopathie: hartfalen met gereduceerde ejectiefractie (HFrEF). Het gaat vaak om jonge hartpatiënten, bij wie het hart steeds verder achteruit gaat.
Meer informatie: dcvalliance.nl/arena-prime

RECONNEXT staat onder leiding van prof. dr. Marianne Verhaar (UMC Utrecht) en prof. dr. Dirk-Jan Duncker (Erasmus MC) en bouwt voort op het succes van RECONNECT. Het nieuwe onderzoek richt zich op hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF).
Meer informatie: www.reconnext.eu/about/

In het volgende nummer van De Cardioloog worden deze consortia uitgebreider toegelicht.


De DCVA is een samenwerkingsverband van de verenigingen voor cardiologen (NVVC), internisten vasculaire geneeskunde (NVIVG), vaatchirurgen (NVvV), thoraxchirurgen (NVT), kaderhuisartsen hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en hart- en vaatverpleegkundigen (NVHVV), de Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep (NNW), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Netherlands Heart Institute (NHI), Nederlandse Hart Registratie (NHR), Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN), Hartstichting, Harteraad, ZonMw, NWO, KNAW, 4TU, Health~Holland en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).


 A.(Astrid) Schut is sinds 2014 directeur van de WCN.Dr. R. (Robert) Tieleman is cardioloog in het UMC Groningen en het Martini Ziekenhuis Groningen. Hij is medeinitiatiefnemer van het Ketenzorg AF-programma en voorzitter van de implementatiepijler van de DCVA.


Dr. F.M.A.C (Fabrice) Martens is cardioloog in het Deventer Ziekenhuis, met als aandachtsgebieden cardiovasculaire beeldvorming en cardiovasculair risicomanagement. Sinds 2013 is hij bestuurslid van de WCN en sinds tweeënhalf jaar voorzitter.


Dr. R. (Ron) Pisters is cardioloog in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Hij is voorzitter van de Nederlandse Hart Registratie Atriumfibrilleren.