COMMENTAAR OP DE NIEUWE ESC-RICHTLIJN ACUUT EN CHRONISCH HARTFALEN

Vijf Nederlandse hartfalendeskundigen over de nieuwe richtlijn

  • 10 min.
  • Richtlijn

Tijdens het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology (ESC) werd de definitieve versie van de richtlijnen voor de diagnose en behandeling van acuut en chronisch hartfalen (HF) van 2021 gepresenteerd. De tekst van de richtlijn werd gelijktijdig gepubliceerd in het European Heart Journal. Vijf Nederlandse hartfalendeskundigen over de voor hen meest opvallende wijzigingen: hoogleraar Hans-Peter Brunner-La Rocca (MUMC+), drs. Petra van Pol (Alrijne), dr. Gerard Linssen (ZGT), dr. Manon van der Meer (Diakonessenhuis / UMC Utrecht) en dr. Louis Handoko (Amsterdam UMC).


Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca (MUMC+)

‘Duidelijk dat HFmrEF meer lijkt op HFrEF dan op HFpEF’

‘Deze richtlijn, die voor de Nederlandse cardiologische praktijk de belangrijkste richtlijn voor hartfalen is, was na vijf jaar aan een herziening toe. De afgelopen jaren zijn er resultaten van veel grote studies gepubliceerd. De belangrijkste verandering in de herziene richtlijn is de andere aanpak van de medicamenteuze behandeling bij patiënten met HFrEF. De vorige versie van de richtlijn ging nog uit van het sequentieel opbouwen van de medicatie. Eerst medicijn één ophogen tot de hoogste dosis, vervolgens indien nodig medicijn twee erbij in een lage dosis, dan dosis ophogen, enzovoort. De nieuwe richtlijn beveelt aan meteen een combinatie van medicijnen uit de vier klassen – bè

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?